• PDF

Na osnovu mikroprocesorskih ploča proizvodnje SEC-a i frekventnih regulatora proizvodnje GEFRANA, PARALAXA  proizvodi komandne table za liftove.

Proizvodimo dva tipa tabli : D tip i E tip.
Oba tipa su namenjena za sve vrsta liftova : hidraulične liftove, jedno i dvobrzinske liftove i za liftove sa VVVF regulacijom.

D tip je prvenstveno dizajniran za objekte srednje i niže spratnosti. Namenjen je za električne liftove sa reduktorom.
E tip je dizajniran za  objekte srednje i više spratnosti. Namenjen je za električne liftove sa i bez reduktorskog pogona. Podržava  daljinski nadzor  i upravljanje liftovima. Kod liftova sa VVVF regulacijom omogućava u slučaju nestanka električne energije da se pomoću UPS uređaja lift dovede u najbližu stanicu i otvori vrata.

Detaljnije o karakteristikama komandnih  tabli možete videti na stranicama koje slede.

Garancija na komandne table je 2 godine. Servis i rezervni delovi u  Beogradu su obezbeđeni.

Kontaktirajte nas

Elektronska pošta: office@paralaxa.co.rs
Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Adresa: Braće Kovač 66,
ulaz II, stan 2, 11050 Beograd, Srbija