• PDF

mr13sg-40-180aSicor Group je jedna od najvećih evropskih industrjskih koncerna u svom sektoru. Za više od dvadeset godina poslovanja su proširili svoju misiju da obuhvati sve oblike vertikalnog prevoza za lica i stvari.

Sicor spa poseduje sertifikat kvaliteta ISO 9001 od 1994.godine.U Sicoru je koncept kvaliteta proširen na svaki mogući detalj proizvoda i industrijskih procesa,teže stalnom unapređenju proizvoda i sposobni su da zadovolje i najzahtevnije kupce.Svaka Sicor mašine su projektovane tako da imaju veoma visok nivo bezbednosti i maksimalnu izdržljivost.Sicor mašine su svetsku reputaciju stekle zbog njihovog kvaliteta,tehničkih inovacija,snage i vrhunskog dizajna.

sg-30-145amr14Njihovi proizvodi zadovoljavaju sledeće standarde:95/16/CE- EN 292/1/2 - EN 294 - EN 12015:1999 - EN 12016:1999 - EN 60204-1 - EN 81-1 :1998.

Liftovske mašine koje proizvode mogu biti : gearbox i gearless.

Modeli gearbox su: MR7,MR8MR10,MR 12,MR 13,MR 14,MR 16,MR17,MR 21,MR 26,MR35.

Modeli gearless su: SG-10-180A,SG-40-180A.

Više informacije o kompaniji i više tehničkih podataka možete videtu na njihovom sajtu: www.sicor-spa.it

Kontaktirajte nas

Elektronska pošta: office@paralaxa.co.rs
Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Adresa: Braće Kovač 66,
ulaz II, stan 2, 11050 Beograd, Srbija