Paralaxa - Komandne table D tip

  • PDF

Tkom-tabla-dEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalan broj spratova:
• 6 sabirni u oba smera
• 11 sabirni u oba smera sa ekstenzijom
• 9 sabirni na dole
• 15 sabirni na dole sa ekstenzijom
• 16 univerzalna kontrola

Broj vrata: • 1

Tipovi vrata: • svi tipovi

Korisnički interfejs:
• ugrađene LED diode za prikazivanje pozicije kao i signalizacija greške
• ugrađena RS 232 komunikacija za
programiranje

Sat realnog vremena: • ne

Maksimalan broj liftova u grupi:
• 2

Podržani tipovi liftova:
• električni dvo-brzinski
• električni VVVF ili ACVV
• hidraulični

Serijski izlaz za indikaciju i glasovni modul:
• 1 x linija sa SSL2 protokolom
Ostale važne karakteristike:
• 19 programabilnih tajmera
• 76 programabilnih parametara
• tabela grešaka i tabela poslednjih
događa u EEPROM kolu
• svi ulazi opremljeni sa LED diodama
• sve konekcije su sa konektorima

Maksimalna brzina lifta:
• 1,5 m/s

Mogućnosti pozicioniranja:
• prekidači za informacije u oknu
• prekidači za pred-otvaranje
• prekidači za nivelisanje

Ispunjava sledeće standarde:
• EN 81 - 1
• EN 82 - 2
• EN 81 – 72
• LIFT DIRECTIVE EC 95/16
• AS 1735.2
• EN 12015
• EN 12016
• EN 50178


Kontaktirajte nas

Elektronska pošta: office@paralaxa.co.rs
Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Adresa: Braće Kovač 66/A/2,
11050 Beograd, Srbija