Paralaxa - Liftovski materijal

 • PDF

Osim kompletnih liftova prodajemo i sav liftovski materijal za montažu novih liftova i servisiranje postojećih. U ponudi su :

 • POGONSKE MAŠINE
 • HIDRAULIČNI KLIPOVI I AGREGATI
 • LIFTOVSKE VAGE
 • LIFTOVSKA UŽAD
 • AUTOMATSKA VRATA
 • LIFTOVSKI KABLOVI
 • FOTOZAVESE
 • FOTOĆELIJE
 • OPREMA ZA KOPIRANJE OKNA
  • KUTIJE REVIZIONE VOŽNJE SA I BEZ KLEM KASNE
 • ENKODERI
 • KOČIONI KLINOVI
 • REGULATORI BRZINE
 • MAZALICE
 • KRAJNJI PREKIDAČI
 • AMORTIZERI ZA POLUATOMATSKA VRATA
 • MAGNETI CENTRALNOG ZATVARANJA
 • BRAVE ZA VRATA
 • GISUNZI
 • OSTALI SITAN MONTAŽNI MATERIJAL

Sav materijal je od renomiranih proizvođača i na njega dajemo garanciju od jedne godine.

Kontaktirajte nas

Elektronska pošta: office@paralaxa.co.rs
Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Adresa: Braće Kovač 66/A/2,
11050 Beograd, Srbija