Paralaxa - Komandne table E tip

  • PDF

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalan broj spratova:
• 16 spratova sa klasičnim ožičenjem, sabirni u oba smera
• 24 spratova sa klasičnim ožičenjem, sabirni u smeru na dole
• 48 spratova sa seriskom vezom, sabirni u oba smera

Maksimalan broj liftova u grupi:
• 8
Podržani tipovi liftova:
• električni dvo-brzinski
• električni VVVF ili ACVV
• hidraulični

 

 

URADJENA

Maksimalna brzina lifta:
• 4 m/s
Broj vrata: • 2
Tipovi vrata: • svi tipovi

Korisnički interfejs:
• ugrađena dva sedmosegmentna indikatora za prikazivanje pozicije i kvara lifta
• ugrađena RS 232 komunikacija za programiranje i nadgledanje
Sat realnog vremena: • da
Serijski izlaz za indikaciju i glasovni modul:
• 3 x linije sa SSL3 protokolom

Ispunjava sledeće standarde:
• EN 81 - 1
• EN 82 - 2
• EN 81 - 70 (DDA)
• EN 81 – 72
• LIFT DIRECTIVE EC 95/16
• AS 1735.2
• EN 12015
• EN 12016
• EN 50178
 

URADJENA VVVF

Ostale važne karakteristike:
• 25 programabilnih tajmera
• 195 programabilnih parametara
• 194 brojača za statistiku
• pamti do 200 grešaka u tabeli
kao i vreme greške
• smanjeno ožičenje u oknu i na
samoj kabini
• svi ulazi su opremljeni led diodom
• nadgledanje i programiranje preko RS232 linije

• LCD programer, PC ili PDA za
programiranje
• poseban softver LIFTS za nadgledanje
• sve konekcije su sa konektorima

U slučaju da kupac ima zahteve za komandnom tablom specifičnih dimenzija, mi smo u mogućnosti da proizvedemo komandnu tablu prema tim zahtevima.

 

Kontaktirajte nas

Elektronska pošta: office@paralaxa.co.rs
Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Adresa: Braće Kovač 66/A/2,
11050 Beograd, Srbija