Paralaxa - Kutija revizione vožnje

  • PDF

Proizvodimo kutije revizione vožnje u tri modela:

  1. Kutija revizione vožnje bez klem kasne
  2. Kutija revizione vožnje sa klem kasnom
  3. Kutija revizione vožnje povezana kablom sa klem kasnom

Sva tri modela su izrađena od veoma jakog, dva puta dekapiranog lima, opremljene rednim klemama i kvalitetnim elektroelementima.

krv2 paralaxakrv3 paralaxaKUTIJA-REVIZIJE-SA-KLEM-KASNOMkrv4 paralaxaKUTIJA-REVIZIJEkrv1 paralaxaKUTIJA-REV-SA-KK-I-INT

Kontaktirajte nas

Elektronska pošta: office@paralaxa.co.rs
Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Adresa: Braće Kovač 66/A/2,
11050 Beograd, Srbija