Komandne table Vega

  • PDF
images/stories/vegaploce/1.jpgimages/stories/vegaploce/2.jpgimages/stories/vegaploce/3.jpgimages/stories/vegaploce/4.jpgimages/stories/vegaploce/5.jpgimages/stories/vegaploce/6.jpgimages/stories/vegaploce/7.jpg

Paralaxa na zahtev kupaca prema datim tehničkim podacima proizvodi komandne table za električne ili hidraulične liftove do 32 stanice u paralelnoj ili serijskoj vezi sa Vega mikroprocesorkom pločom VEG 2000 za simpleks, dupleks ili smaknuti dupleks.

Postoji predispozicija za upravljanje multipleksom.

Ploča VEG 2000 podržava standard EN 81-20/50 i A3 normu. Sama ploča je potpuno programabilna putem integrisanog LCD displeja ( 16 kolona x 2 reda) ili daljinski na računaru pomoću GPRS/ISDN.

LCD displej se može ukloniti, može se montirati i vertikalno i horizontalno na ploču.

Za daljinsko nadgledanje i inspekcijske službe potreban je samo jedan modem.

Ploče koje koristimo u proizvodnji komadnih tabli je svaka ploča pojedinačno proverena i testirana prilikom proizvodnje.

Kontaktirajte nas

Elektronska pošta: office@paralaxa.co.rs
Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Adresa: Braće Kovač 66/A/2,
11050 Beograd, Srbija