Paralaxa - Kontakt
Paralaxa D.O.O.

Adresa: Ulica Braće Kovač 66/A/2, 11050 Beograd, Srbija

E - mail: office@paralaxa.co.rs

Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Kontaktirajte nas direktno:
Unesite Vaše ime i prezime:
Unesite Vašu e-mail adresu:
Tema poruke:
Vaša poruka:
Broj telefona (obavezno):
Želite li da na e-mail adresu primate redovna obaveštenja o našoj kompaniji?
Da
Ne

Kontaktirajte nas

Elektronska pošta: office@paralaxa.co.rs
Telefon: +381 11 3863040, 3863763
Adresa: Braće Kovač 66/A/2,
11050 Beograd, Srbija